Qui som

Coneix als components i col·laboradors del programa CA/AC.

Name

José Ramón Lago

Doctor en Psicologia


Sóc doctor en Psicologia i professor del Departament de Psicologia de la UVic. Actualment faig de coordinador del Grup de Recerca en Atenció a la Diversitat i de la  línia de recerca sobre Cooperació entre alumnes-Col.laboració entre professors He treballat en els processos de formació/assessorament per desenvolupar el programa CA/AC. Vaig començar treballant amb el CEIP Camí del Mig i darrerament he col·laborat amb Berritzegunes  del Pais Basc i Centres de Professors de Galicia i Inca.

Name

Anna Oliveras

Directora d'escola


Sóc Mestra i actualment Directora de l’Escola Camí del Mig de Mataró. Participo en el CIFE aportant la reflexió lligada a l’experiència en l’aplicació del programa CA/AC i la seva generalització com a línia d’escola. Col·laboro en activitats de formació, compartint la potencialitat de la cooperació per a la millora dels resultats educatius, l’equitat i la cohesió.

Name

Mila Naranjo

Doctora en Psicologia


Sóc doctora en Psicologia i professora del Departament de Psicologia de la UVic. Dins el Programa CA/AC he treballat en processos de formació/assessorament per desenvolupar el programa en diferents centres; així com en tallers en el marc d'escoles d'estiu i de cursos a mestres i professors. També, amb d'altres membres del grup, he realitzat contribucions a diferents congressos i trobades acadèmiques amb la finalitat d'avançar en el treball d'aquesta temàtica.

Name

Jesús Soldevila

Doctor en Pedagogia


Sóc Doctor en Pedagogia i professor del departament de Pedagogia de la UVic-UCC. Dins el Programa CA/AC he treballat en processos de formació/assessorament per desenvolupar el programa en diferents centres d'infantil i primària; així com tallers en el marc d'escoles d'estiu i de cursos a mestres i professors. També, amb d'altres membres del grup, he realitzat contribucions a diferents congressos i trobades acadèmiques amb la finalitat d'avançar en el treball d'aquesta temàtica.

Name

Verónica Jiménez

Llicenciada en Psicopedagogia


Sóc mestra i llicenciada en Psicopedagogia, amb Màster en Educació Inclusiva. Em vaig incorporar al GRAD el curs 2012 amb la finalitat de desenvolupar la tesi doctoral, un estudi sobre l’avaluació en entorns educatius on implementen el Programa CA/AC i ampliar la meva formació en investigació i en els processos de formació i assessorament que es desenvolupen al grup de recerca. Actualment, m’inicio en la formació i l’assessorament a centres educatius sobre el Programa CA/AC, realitzant contribucions a diferents congressos i trobades acadèmiques.

Name

Carles Rodrigo

Doctor en Pedagogia


Sóc mestre de primària, llicenciat en psicopedagogia i doctor en pedagogia per la Universitat de Vic. Treballo en un centre privat concertat de Sabadell. La meva investigació sobre l’estructura cooperativa de l’aprenentatge i les expetatives dels alumnes i la motivació em van portar a incorporar-me al Grup de Treball Educació Inclusiva sobre aprenentatge cooperatiu. Dins el Programa CA/AC he treballat en processos de formació/assessorament per desenvolupar el programa en diferents centres.

Name

Maria Teresa Segués

Doctora en Psicologia


Sóc doctora en Psicologia i professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Vic. He participat en diversos processos d’investigació sobre temàtiques diferents vinculades a la comprensió i la millora de les pràctiques educatives escolars. Actualment el meu interès és l’Aprenentatge Cooperatiu i les TIC. He treballat en processos de formació i assessorament per desenvolupar el Programa CA/AC, i he realitzat contribucions a diferents congressos i trobades acadèmiques.

Name

Mercè Juan

Llicenciada en Història


Sóc Mestra i Llicenciada en Història i Màster en Educació Inclusiva. Vaig començar amb l’aprenentatge cooperatiu a partir de la recerca de buscar una altre manera d’atendre els alumnes que tenia a l’escola amb diversitat funcional perquè poguessin aprendre continguts i tenir socialment un paper rellevant a l’aula. Aquesta inquietud em va portar a entrar al Grup de Treball Educació Inclusiva sobre aprenentatge cooperatiu. Dins del programa CA/AC he col·laborat a través d’escoles d’estiu i assessoraments a centres.

Name

Pau Casañas

Llicenciat en Psicopedagogia


Sóc Mestre i Llicenciat en Psicopedagogia. Professor del Departament de Didàctica de les Arts i de les Ciències de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC. Sóc professor de matemàtiques en els estudis del Grau de Mestre. Col·laboro en el tractament de dades informàtiques amb el Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD) i amb el grup de treball del Centre d’Innovació i Formació (CIFE) de la UVic-UCC sobre “Educació inclusiva, cooperació entre alumnes i col·laboració entre professors”.

Name

Jordi Vilà

Mestre d'Educació Física


Sóc Mestre de primària especialista en Educació Física, diplomat per la Universitat de Vic, i Màster en Educació Inclusiva, també per la Universitat de Vic. Actualment, treballo de mestre a l'escola pública i estic enllestint la meva tesi doctoral. També sóc professor  dels graus de Meste d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària de la Universitat de Vic. Formo part del GRAD (Grup de recerca sobre atenció a la diversitat) i estic vinculat a la línia de recerca sobre aprenentatge cooperatiu i TIC, i al Programa CA/AC.

Name

Gemma Riera

Doctora en Psicologia


Sóc Doctora i professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Vic, en la qual imparteixo assignatures relacionades amb la Psicologia de l’Educació, la Intervenció Psicopedagògica i l’Atenció a la Diversitat. Dins el grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD) treballo en la línia de cohesió de grup, clima de l’aula i aprenentatge cooperatiu. He impartit diversos processos de formació/assessorament per a la introducció, generalització i consolidació del programa CA/AC en diferents centres educatius.

Name

Dolors Dorca

Doctora en Pedagogia


Sóc Llicenciada en Pedagogia i Màster en Educació Inclusiva. Dins del GRAD (Grup de Recerca d’Atenció a la Diversitat) treballo en la línia d’investigació sobre l’aprenentatge cooperatiu. Estic treballant com a professora i coordinadora pedagògica en un centre educatiu d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de la comarca d’Osona. M’estic iniciat en els processos de formació/assessorament del programa CA/AC. Amb altres membres del grup he participat en simposis, congressos i jornades sobre aprenentatge cooperatiu.

Name

Pere Pujolàs

Doctor en Pedagogia


Sóc professor emèrit del Departament de Pedagogia de la UVic-UCC. Formo part del Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD), que ha elaborat el Programa CA/AC (“Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar”) i del grup de treball del Centre d’Innovació i Formació (CIFE) de la UVic-UCC sobre “Educació inclusiva, cooperació entre alumnes i col·laboració entre professors”, que ha promogut la Xarxa Khelidôn de centres per a l’aprenentatge cooperatiu.